Klingonska Språkinstitutet

Grundat i januari 1992, det Klingonska Språkinstitutet (the Klingon Language Institute, KLI) fortsätter sitt uppdrag att föra samman personer som är intresserade av att studera klingonsk lingvistik och kultur, samt att skapa ett forum för diskussion och utbyte av idéer. Våra medlemmar är blandade, det finns Star Trek fans som är nyfikna och har frågor om det klingonska språket, rollspelare som vill få mer realism till sina klingonska karaktärer, lika väl som studenter och profesionella inom områdena lingvistik, språkvetenskap, datalogi och psykologi som ser det klingonska språket som en användbar analogi i klassrummet, eller som bara önskar att förena nytta med nöje. Trots att det är grundat i USA, är institutet faktiskt ett internationellt företag, som för närvarande når ut till 30 länder, och alla sju kontinenter.

Det klingonska språket är verkligen helt unikt. Även om det har funnits andra konstgjorda språk, och konstgjorda språk skapade för påhittade varelser, så är klingon en av de få gånger där en tränad lingvist har blivit ombedd att skapa ett språk för rymdvarelser. Lägg till detta 30 år av Star Trek fenomenet, en saga som har genomträngt populärkulturen och spritt sig runt jorden. Dessa faktorer är en del av förklarigen till populäriteten hos krigarspråket.

Om du skall börja studera det klingonska språket, så börja med Marc Okrands The Klingon Dictionary, utgiven av Pocket Books (ISBN 0-671-74559-X). Dr Okrand uppfann språket på uppdrag av Paramount Studios och har blivit konsulterad vid flera Star Trek filmer och episoder av Star Trek: The Next Generation. Jag skullle också vilja föreslå ett inköp av Conversational Klingon (ISBN 0-617-79739-5) och Power Klingon (ISBN 0-617-87975-8) samt två kassettband (också av Marc Okrand, med Michael Dorn som berättare) som kan lära dig att uttala ljuden i klingon, och lära dig några användbara fraser. Om du inte kan få tag på dessa lokalt, så kan de beställas från KLI med kreditkort någon annanstans på denna website.

Huvudmediet i KLI är HolQeD, vår kvartalsvis utkommande tidskrift. Varje nummer innehåller konstverk, specialartiklar och fasta spalter med diskussioner kring klingonsk lingvistik, språk och kultur. Dessutom har vi en insändarspalt, där medlemmarnas brev undersöker, kommenterar och debatterar idéer och argument som har stått i tidigare nummer, vilket skapar en atmosfär av ömsesidig respekt och öppen diskussion. HolQeD är mer än bara en nyhetstidning, det är en akademisk tidsskrift som är registrerad vid det Amerikanska Kongressbiblioteket (Library of Congress) och katalogiserad hos den Moderna Språkföreningen (Modern Language Association).

Vare sig du är nybörjare, eller talar språket flytande, vare sig du aldrig har studerat ett annat språk, eller kan läsa och skriva ett dussin, bara du har ett intresse i klingon, så är du välkommen att ansluta dig till vår utforskning av galaxens snabbast växande språk.

Qapla'

Lawrence M Schoen, Ph.D.
Styrelsemedlem KLI

Översatt av/Translated by: Fabian Norlin, fabbe@lysator.liu.se


* Back to KLI Home Page